Олимпиада есептері 5-6 сыныптар үшін орыс тілінде.
  • Ұзақтығы: 1,5 сағат,
  • Топта 8 балаға дейін,
  • Қызықты математика, логиканың, комбинаториканың және ықтималдықтар теориясының негізгі ұғымдарын игеру,
  • Математика бойынша республикалық мектеп олимпиадаларына қатысуға негізді дайындық.